به گزارش پرمیوم فارسی، پیام‌رسان سیگنال اخیراً هزینه‌های خود را اعلام کرد، شاید این اطلاعات برخی افراد را به سوال بیاندازد که چطور این اطلاعات با تلگرام مرتبط است؟ این موضوع ممکن است برای کسانی که به دلیل اعلام تلگرام ارائه بخشی از خدمات جدید خود را به صورت رایگان کرده است، جالب باشد.

با توجه به گزارش سال گذشته از سوی BBC (https://www.bbc.com/news/technology-59937614)، پیام‌رسان سیگنال با تعداد کاربرانی که تنها ۴۰ میلیون نفر است، و حجم و تعداد فایل‌های کمتر در مقایسه با تلگرام، هر سال حدود ٣٣ میلیون دلار هزینه دارد. این اطلاعات ممکن است نشان دهنده نحوه مدیریت هزینه‌ها و مقیاس کوچکتر پیام‌رسان سیگنال نسبت به تلگرام باشد.

دسته بندی شده در: